พรรณทวี สตรอง

พรรณทวี สตรอง (PANTAVEE STRONG)
สารเคลือบใบ โปรตีนพืช ช่วยเคลือบใบ ป้องกันแมลง ยับยั้งโรคพืช บำรุงราก และลำต้นให้แข็งแรง

พรรณทวี นาโน

พรรณทวี นาโน (Pantavee Nano)
สารเพิ่มประสิทธิภาพพรรณทวี นาโน เป็นสารประกอบอินทรีย์ ที่เกิดจากโมเลกุลของสารหลายชนิด รวมกัน