1. กำไรขายปลีก 20% – 40%

ตำแหน่งทางธุรกิจ

*** ตำแหน่ง BS คะแนนสะสม 350 PV แบ่งเป็น Auto Ship 150 PV เพื่อคำนวณและรับรายได้แผน  B ที่เหลือคำนวณแผน A แต่คะแนนส่วนตัวยังคงเป็น 350 PV ***

ตำแหน่ง VIP สามารถสะสมเพื่อขึ้นตำแหน่งได้โดยไม่จำกัดระยะเวลาของการสะสม

 

Business

คะแนนสะสมส่วนตัว

350 PV

VIP

คะแนนสะสมส่วนตัว

5,000 PV

JADE

คะแนนสะสมทีมสายตรง

คะแนนสูงสุดต่อสาย

50,000 PV

25,000 PV

PEARL

คะแนนสะสมทีมสายตรง

คะแนนสูงสุดต่อสาย

100,000 PV

50,000 PV

DIAMOND

คะแนนสะสมทีมสายตรง

คะแนนสูงสุดต่อสาย

250,000 PV

100,000 PV

DIAMOND

DOUBLE

คะแนนสะสมทีมสายตรง

คะแนนสูงสุดต่อสาย

500,000 PV

200,000 PV

DIAMOND

TRIPLE

คะแนนสะสมทีมสายตรง

คะแนนสูงสุดต่อสาย

1,000,000 PV

400,000 PV

DIAMOND

PRESIDENT

คะแนนสะสมทีมสายตรง

คะแนนสูงสุดต่อสาย

1,500,000 PV

450,000 PV

2. Quick Start ลึก 5 ชั้น รวม 75%

3. Dual Team Bonus สูงสุด 70%

 

*** การเก็บคะแนน ทีมแข็ง หลังจากการคำนวณเก็บให้ตลอดอายุสมาชิก แต่จะไม่เก็บคะแนนใหม่ในกรณีไม่รักษายอด  ***

4. ATM Bonus ลึก 20 ชั้น รวมสูงสุด 300%

 

*** รับเพิ่ม Extra 10% กรณีมี New Bs ซ้าย1/ ขวา 1 ในเดือนนั้น ***

 

5. President Diamond Pool 5% จากยอดขาย PV ทั้งเดือนของบริษัท

 

6-president