News

Team Building

 • “เมื่อโลกเปลี่ยนแปลง เศรษฐกิจโลกถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
  ภาคธุรกิจ แข่งขันกันด้วย ไอเดียใหม่ๆ และความเร็ว  บริษัทร้อยเท่าพันทวีจำกัด ได้มีการปรับตัวอย่างทันท่วงทีเพื่อเข้าสู่โลกการตลาดแห่งโลกอนาคต มุ่งเน้นเรื่องการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนและการกระจายรายได้อย่างยุติธรรมและมุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นรูปธรรม โดยผ่านช่องทางการทำธุรกิจเครือข่าย นับจากนี้ไปการแข่งขันทางการตลาดธุรกิจเครือข่าย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จะแข่งขันกันด้วย โมเดลธุรกิจที่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่กับการใช้นวัตกรรมสร้างระบบปฎิบัติการเพื่อให้ใช้ได้ง่าย  เร็ว และแม่นยำ
  เพียงแค่คุณเข้ามาร่วมมองจากมุมเดียวกันกับเรา  ซึ่งเป็นไอเดียที่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้อย่าง ง่าย เร็ว ชัวร์  ในมุมมองที่ชื่อว่า ร้อยเท่าพันทวี”
  จิรัฎฐ์ พันธกิจโยธิน
  President
 • “จาก ความตกต่ำของธุรกิจในปัจจุบันภายใต้เงื่อนไขของโลกาภิวัฒน์ ส่วนใหญ่เกิดจากการไม่สามารถเปลื่ยนแปลงได้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โลกซึ่ง
  เต็มไปด้วยความรุนแรงจากการแก่งแย่งแข่งขัน โลกที่ปราศจาก พรมแดนหรือกำแพงขวางกั้นตัวแปรสำคัญที่มีส่วนในการ สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับองค์กรมากที่สุดคือ ผู้นำ แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดเร็วหรือช้า จะมากจะน้อย ขึ้นกับความสามารถและศักยภาพของผู้นำเป็นสำคัญ        
  ผู้นำหรือCEO อาจจะมีวิสัยทัศน์ที่ ดีแต่วิสัยทัศน์เหล่านั้นไม่สามารถถูกนำมาเปลี่ยนแปลงในองค์กรนั้นได้ ถ้าปราศจาก การร่วมมือร่วมใจกัน ฟันฝ่าอุปสรรคและสร้างสรรค์ขององค์กรและบุคคลากรขององค์นั้นได้    เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาองค์กรและบุคคลากรนั้นจำเป็นต้องตื่นตัว และเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นกัน จะหยุดอยู่กับที่ไม่ได้ เพราะถ้าหยุดก็คือล้าหลัง และถูกคนอื่นแซงหน้า
  เพราะ ไม่มีใครเข้าใจคุณเท่ากับคนที่เคยเป็นคุณมาก่อน”
  ธนบดี สุวรรณะกิจ
  CEO
 • “เราเชื่อมั่นว่า…ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น คือ ความหวังของนักธุรกิจ และคือคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค
  ร้อยเท่าพันทวี จึงรับประกันความพึงพอใจและรับผิดชอบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริงและดีที่สุด
  เต็มศักยภาพของเราเสมอมาและตลอดไป”
  อาภา สุวรรณะกิจ
  VP ( VicePresident ) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • ในเมื่อโลกใบนี้ถูกขับเคลื่อนด้วย “คน” และ “ความฝัน”
  ถ้า “คน” ไม่มีศักภาพ และปราศจากความฝัน โลกใบนี้ก็คงสูญสิ้น
  ดังนั้น  การพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล จึงเป็นหัวใจหลัก ที่เข้าไปแทรกอยู่ในทุกมิติของชีวิตและความสำเร็จ
  โดยเฉพาะ การสร้างองค์กรธุรกิจให้เกิดความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน บุคคลากรต้องมีทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในสิ่งทำอย่างถ่องแท้  เพราะถ้าไม่มีความรู้ในสิ่งตนเองที่ทำเท่ากับหมดโอกาส
  เป้าหมาย : สร้างคน เพื่อสร้างชีวิต
  คน : เก่ง ดี และ มีวิสัยท้ศน์
  แนวคิด :เราจะไม่บังคับให้ใครเปลี่ยน แต่ทุกคนจะเปลี่ยนตามเราเพราะเห็นคุณค่าในตัวเรา
  ถ้าคุณคิดว่าคุณคือเมล็ดพันธ์ที่ดีจงเลือกเติบโตในผื่นดินที่อุดมสมบูรณ์ ที่ชื่อว่า ร้อยเท่าพันทวี
  นิธิมา กุญชร ณ อยุธยา
  Director ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

Training Plan

I Core
recognition
Road Runner
Power Speed
Star Camp
Opp

Hilight Product

Roitow Pantavee Co., Ltd. We research products. By scientists Dermatologist and health specialist Famous from Japan, Malaysia, Korea with focus on product development. Under the belief that Innovation of Life “Innovation for Life”

Google Map Roitow Pantavee Co., Ltd.

The Walk Kaset Nawamin,Bangkok