โปรโมชั่นท่องเที่ยวเกาะช้าง จ.ตราด

3 วัน 2 คืน

ระยะเวลา 27 เมษายน – 31 พฤษภาคม 61

การทำคุณสมบัติ
– เก็บคะแนน เมื่อรักษายอดตามตำแหน่ง (ATM)
สำหรับสมาชิกเก่า รักษายอดถึงวันที่ 16 พฤษภาคมนี้เท่านั้น
– รหัสเดี่ยว แนะนำ G1 สะสม 15,000 PV
– รหัสคู่ แนะนำ G1 สะสม 22,500 PV

เงื่อนไข
1. รหัสเดี่ยวรับตั๋วท่องเที่ยวสูงสุดไม่เกิน 1 ใบ
2. รหัสคู่รับตั๋วท่องเที่ยวสูงสุดไม่เกิน 2 ใบ
3. ในกรณีสมัครใหม่ ต้องรักษายอด 350 PV มิเช่นนั้น บริษัทฯ จะไม่นับคะแนนของเดือนนั้นให้
4. ต้องรักษายอด 350 PV ตลอดระยะเวลาการทำโปรโมชั่นท่องเที่ยวฯ
5. กรณีรหัสคู่
– สมาชิกเก่าต้องมีชื่อคู่สมรสในระบบสมาชิกของบรษัทฯ ภายในเดือน เมษายน 2561 เท่านั้น
– สมาชิกใหม่ให้แจ้งชื่อคู่สมรสได้ภายใน 15 วัน
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขให้เป็นไปตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ผู้ที่ได้รับตั๋วท่องเที่ยวเกาะช้าง ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%
8. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
9. คำตัดสินของบริษัทฯ ถืออันเป็นที่สิ้นสุด
โพสต์ล่าสุดที่เกี่ยวข้อง