เก็บตกภาพประทับใจของความสำเร็จ Star New Bs ผู้ชนะ Top Sponsor เดือนกันยายน 2560 ทั้ง 3 ท่าน ได้ร่วมรับประทานอาหารกับ President และ CEO ของบริษัท ร้อยเท่าพันทวี จำกัด
คุณกันธิภา สิทธรานนท์ 33 BS
คุณศรวิษฐ์ บุญปลอด 30 BS
คุณเสรี ประจง 14 BS
และยังได้ร่วม Live สด ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เมื่อ 18 ต.ค. 60 ที่ผ่านมา

โพสต์ล่าสุดที่เกี่ยวข้อง